×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Trình trích xuất số

Dán văn bản và nhấn nút Trích xuất số, bạn sẽ nhận được danh sách các số:

Giới thiệu về Trình trích xuất số

Công cụ này sẽ trích xuất tất cả các số từ văn bản. Nó hoạt động với số nguyên và số float được định dạng đúng. Nó cũng hỗ trợ số âm.
Nếu bạn cần tính toán những con số này, vui lòng sử dụng công cụ toán học của chúng tôi, bao gồm Máy tính tổng, Máy tính trung bình và hơn thế nữa.

Cách sử dụng Video Trình trích xuất số