×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

máy tính nhịp tim tối đa

tuổi tác: tuổi tác

Giới thiệu về máy tính nhịp tim tối đa

Công cụ tính nhịp tim tối đa được sử dụng để ước tính nhịp tim tối đa của một cá nhân, đây là nhịp tim cao nhất mà một cá nhân có thể đạt được một cách an toàn khi tập thể dục căng thẳng và phụ thuộc vào độ tuổi.

công thức

Cách tính nhịp tim tối đa dựa trên công thức sau, đây là công thức được sử dụng phổ biến nhất để ước tính nhịp tim tối đa của một cá nhân:

Nhịp tim tối đa = 220 - Tuổi