×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

máy tính phân số tối giản

tử số:
mẫu số:

Giới thiệu về máy tính phân số tối giản

Máy tính phân số tối giản được sử dụng để rút gọn bất kỳ phân số nào đến mức không thể rút gọn được nữa (Từng bước một). Nhập tử số và mẫu số của bạn vào ô bên trên, sau đó nhấp vào nút "Phân số tối thiểu" và Máy tính sẽ theo sauYếu tố chung lớn nhất (GCF)Tách tử số và mẫu số và làm tròn nó xuống số hạng thấp nhất.