Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Máy tính BMR

Tính BMR (Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản) của bạn.

Máy tính BMR
giới tính:
Chiều cao: Bàn Chân
inch
trọng lượng: lb
tuổi tác: tuổi tác
mức độ bài tập:

Embed Máy tính BMR Widget

Giới thiệu về Máy tính BMR

Dựa trên phương trình Harris-Benedict, Máy tính BMR ước tính tỷ lệ trao đổi chất cơ bản của bạn - số lượng calo mà cơ thể bạn đốt cháy mỗi ngày và số lượng calo cần thiết để duy trì cân nặng hiện tại của bạn.

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính BMR" at https://miniwebtool.com/vi/bmr-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Các công cụ liên quan khác:

máy tính chỉ số BMI máy tính BSA