Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Công cụ chuyển đổi PPM sang phần trăm

Chuyển đổi ppm thành phần trăm.

Công cụ chuyển đổi PPM sang phần trăm
thứ triệu: PPM

Embed Công cụ chuyển đổi PPM sang phần trăm Widget

Giới thiệu về Công cụ chuyển đổi PPM sang phần trăm

PPM to Percent Converter được sử dụng để chuyển đổi ppm (phần triệu) thành phần trăm.

PPM là gì

PPM hoặc phần triệu là một cách thể hiện nồng độ của một chất rất loãng. Một phần triệu (ppm) có nghĩa là một phần triệu, trên thang điểm 106một phần của, và 1 x 10-6giá trị của .

Công thức phần trăm chuyển đổi PPM

Để chuyển đổi ppm từ phần trăm sang phần trăm, hãy sử dụng công thức chuyển đổi sau:

1ppm = 0.0001%

Reference this content, page, or tool as:

"Công cụ chuyển đổi PPM sang phần trăm" at https://miniwebtool.com/vi/ppm-to-percent-converter/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Các công cụ liên quan khác:

Công cụ chuyển đổi phần trăm sang PPM