×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

máy tính cạnh huyền

tam giác vuông

a:
b:

Giới thiệu về máy tính cạnh huyền

Máy tính cạnh huyền được sử dụng để tính độ dài cạnh huyền của một tam giác vuông (Từng bước một).

công thức

Sau đây là công thức tính độ dài cạnh huyền của một tam giác vuông dựa trên định lý Pitago:

công thức cạnh huyền

trong đó c là độ dài cạnh huyền và a và b là độ dài của hai cạnh còn lại.

Các công cụ liên quan khác: