×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Công cụ chuyển đổi thập phân sang BCD

Số thập phân:

Giới thiệu về Công cụ chuyển đổi thập phân sang BCD

Bộ chuyển đổi thập phân sang BCD được sử dụng để chuyển đổi số nguyên thập phân (Cơ số 10) sang BCD (Số thập phân được mã hóa nhị phân) (Từng bước một).

Số thập phân được mã nhị phân

Trong các hệ thống máy tính và điện tử, Số thập phân được mã hóa nhị phân (BCD) là một phương pháp mã hóa số cho các chữ số thập phân, trong đó mỗi chữ số được biểu thị bằng chuỗi nhị phân của chính nó.

BCD không giống như chuyển đổi một số thập phân thành nhị phân. Ví dụ: 45 là 101101 khi được chuyển đổi thành nhị phân và 01000101 khi được biểu thị bằng BCD.