×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

máy tính logarit

Nhập x và b để tính logb x:
số (x):
cơ sở (b): 2, e, 10, v.v.

Giới thiệu về máy tính logarit

Máy tính logarit được sử dụng để tính log logarit của cơ số b và số xb x。

lôgarit

Lôgarit của một số x đối với cơ số b là số mũ mà b phải được nâng lên để tạo ra x. Nói cách khác, logarit của y với cơ số b là nghiệm y của phương trình sau:

b y = x

Với x và b bất kỳ, có:

x = log b b x

cơ số b = 10lôgaritgọi làlogarit chung, có nhiều ứng dụng trong khoa học và kỹ thuật.logarit tự nhiêncó một hằng sốe(xấp xỉ bằng 2,718281828) làm cơ số.lôgarit nhị phânSử dụng cơ số b = 2 và rất nổi bật trong khoa học máy tính.