Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Máy tính Định lý Pythagore

Tìm các giá trị còn thiếu theo tỷ lệ.

Máy tính Định lý Pythagore

Định lý Pythagore

Nhập 2 giá trị và để trống một giá trị để giải quyết giá trị.
a:
b:
c (cạnh huyền):

Embed Máy tính Định lý Pythagore Widget

Giới thiệu về Máy tính Định lý Pythagore

Định lý Pytago Máy tính được sử dụng để tính độ dài cạnh thứ ba của một tam giác vuông dựa trên hai cạnh còn lại bằng Định lý Pytago (Từng bước một).

Định lý Pythagore

Định lý Pitago phát biểu: Trong mọi tam giác vuông, diện tích hình vuông có cạnh huyền (cạnh đối diện với góc vuông) bằng tổng diện tích hình vuông có cạnh là hai cạnh góc vuông ( các cạnh gặp nhau vuông góc).

Định lý Pitago có thể được viết dưới dạng phương trình cho độ dài các cạnh a, b và c, thường được gọi là phương trình Pitago:

a 2 + b 2 = c 2

trong đó c là độ dài cạnh huyền và a và b là độ dài của hai cạnh còn lại.

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính Định lý Pythagore" at https://miniwebtool.com/vi/pythagorean-theorem-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.

Các công cụ liên quan khác:

máy tính cạnh huyền