Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Công cụ chuyển đổi HEX

Chuyển đổi số thập lục phân sang thập phân, nhị phân, v.v.

Công cụ chuyển đổi HEX
Số thập lục phân:

Embed Công cụ chuyển đổi HEX Widget

Giới thiệu về Công cụ chuyển đổi HEX

Hex Converter được sử dụng để chuyển đổi số từ hex sang nhị phân, thập phân, bát phân và các cơ số khác.

thập lục phân

Trong toán học và khoa học máy tính, hệ thập lục phân là một hệ thống số cơ bản gồm 16 vị trí. Nó sử dụng mười sáu ký hiệu khác nhau, phổ biến nhất là ký hiệu 0-9 cho các giá trị từ 0 đến 9 và A, B, C, D, E, F (hoặc cách khác là af) cho các giá trị từ 10 đến 15. Hệ thập lục phân được sử dụng rộng rãi trong khoa học máy tính vì nó tương đối dễ chuyển đổi giữa các biểu diễn số thập lục phân và nhị phân, và hệ thập lục phân dễ nhớ hơn hệ nhị phân.

Reference this content, page, or tool as:

"Công cụ chuyển đổi HEX" at https://miniwebtool.com/vi/hex-converter/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.

Bộ chuyển đổi hệ số: