Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Máy tính chu vi hình elip

Tính chu vi hình elip.

Máy tính chu vi hình elip

hình trái xoan

Độ dài trục bán chính (a)::
Chiều dài trục nửa nhỏ (b)::

Embed Máy tính chu vi hình elip Widget

Giới thiệu về Máy tính chu vi hình elip

Máy tính chu vi hình elip được sử dụng để tính chu vi gần đúng của hình elip.

hình trái xoan

Trong hình học, hình elip là hình elip đều được vẽ bởi một điểm di chuyển trong một mặt phẳng sao cho tổng khoảng cách của nó đến hai điểm còn lại (tiêu điểm) không đổi hoặc khi một hình nón bị cắt bởi một mặt phẳng nghiêng dẫn đến một Căn cứ giao nhau.

công thức

Không có công thức đơn giản nào có độ chính xác cao để tính chu vi của hình elip. Sau đây là công thức gần đúng để tính chu vi của hình elip được sử dụng trong máy tính này:

Công thức chu vi hình elip

Trong:
a = độ dài của bán trục chính của hình elip
b = chiều dài của bán trục nhỏ của hình elip
π= 3.141592654

Reference this content, page, or tool as:

"Máy tính chu vi hình elip" at https://miniwebtool.com/vi/ellipse-circumference-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.

Các công cụ liên quan khác:

máy tính diện tích hình tròn máy tính hình tròn