Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Công cụ chuyển đổi phần trăm sang PPM

Chuyển đổi phần trăm thành ppm.

Công cụ chuyển đổi phần trăm sang PPM
tỷ lệ phần trăm: %

Embed Công cụ chuyển đổi phần trăm sang PPM Widget

Giới thiệu về Công cụ chuyển đổi phần trăm sang PPM

Công cụ chuyển đổi Percent to PPM được sử dụng để chuyển đổi tỷ lệ phần trăm sang ppm (phần triệu).

PPM là gì

PPM hoặc phần triệu là một cách thể hiện nồng độ của một chất rất loãng. Một phần triệu (ppm) có nghĩa là một phần triệu, trên thang điểm 106một phần của, và 1 x 10-6giá trị của .

Công thức chuyển đổi tỷ lệ phần trăm sang PPM

Để chuyển đổi tỷ lệ phần trăm thành ppm, hãy sử dụng công thức chuyển đổi sau:

1%= 10000ppm

Reference this content, page, or tool as:

"Công cụ chuyển đổi phần trăm sang PPM" at https://miniwebtool.com/vi/percent-to-ppm-converter/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Các công cụ liên quan khác:

Công cụ chuyển đổi PPM sang phần trăm