×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

máy tính nhị phân

Nhập hai số nhị phân để thực hiện phép tính:

Giới thiệu về máy tính nhị phân

Máy tính nhị phân được sử dụng để thực hiện cộng, trừ, nhân và chia hai số nhị phân (Từng bước một).

hệ thống số nhị phân

Trong toán học và khoa học máy tính, hệ nhị phân là một hệ thống số vị trí cơ số 2. Nó sử dụng hai ký hiệu 0 và 1 để biểu diễn các giá trị số. Hệ thống số nhị phân được sử dụng trong khoa học máy tính vì nó thuận tiện cho việc biểu diễn hai số 0 và 1 trong mạch.