×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

công cụ chuyển đổi Feet vuông sang Mẫu Anh

thước vuông:

Giới thiệu về công cụ chuyển đổi Feet vuông sang Mẫu Anh

Công cụ chuyển đổi Feet vuông sang Mẫu Anh được sử dụng để chuyển đổi feet vuông sang Mẫu Anh.

công thức chuyển đổi bộ vuông sang mẫu Anh

Để chuyển đổi bộ vuông sang mẫu Anh, hãy sử dụng công thức chuyển đổi sau:

1 foot vuông = 2.29568411 x 10-5mẫu Anh