×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

bộ chuyển đổi nhị phân

Số nhị phân:

Giới thiệu về bộ chuyển đổi nhị phân

Bộ chuyển đổi nhị phân được sử dụng để chuyển đổi số từ nhị phân sang thập phân, bát phân, thập lục phân và các cơ số khác.

hệ thống số nhị phân

Trong toán học và khoa học máy tính, nhị phân là một hệ thống số vị trí trong cơ số 2. Nó sử dụng hai ký hiệu 0 và 1 để biểu thị các giá trị số. Hệ thống số nhị phân được sử dụng trong khoa học máy tính vì nó tạo điều kiện thuận lợi cho việc biểu diễn hai số 0 và 1 trong các mạch điện.