Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Thêm
 

Công cụ tính điểm trung bình (GPA)

Tìm điểm trung bình (GPA) của bạn với số điểm bạn đã nhận được.

Công cụ tính điểm trung bình (GPA)

Nhập số điểm xuống bên dưới

Embed Công cụ tính điểm trung bình (GPA) Widget

Giới thiệu về Công cụ tính điểm trung bình (GPA)

Máy Tính Điểm Trung Bình (GPA) là một công cụ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tính điểm trung bình của học sinh dựa trên điểm nhận được trong các khóa học đại học hoặc trung học. Máy tính GPA có thể là một công cụ hữu ích để học sinh theo dõi tiến độ học tập của mình và đảm bảo rằng các em đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu của mình. Bằng cách thường xuyên tính điểm trung bình, học sinh có thể xác định những lĩnh vực mà họ có thể cần cải thiện và hướng tới việc duy trì hoặc cải thiện thành tích học tập tổng thể của mình.

Điểm trung bình (GPA) là gì?

Điểm trung bình (GPA) là thước đo thành tích học tập của học sinh thường được các trường trung học, cao đẳng và đại học sử dụng để xác định khả năng hội đủ điều kiện của học sinh cho một số chương trình hoặc học bổng. Điểm trung bình được tính bằng cách chia tổng số điểm đạt được cho tổng số giờ tín chỉ đã cố gắng. Nói cách khác, đó là một cách để đo lường mức độ học sinh đã thực hiện tốt như thế nào trong các khóa học của họ dựa trên điểm mà họ đã nhận được.

thang điểm trung bình

Có một số thang điểm trung bình khác nhau có thể được sử dụng bởi các trường hoặc hệ thống giáo dục khác nhau. Một số thang điểm GPA phổ biến bao gồm thang điểm đại học Mỹ, thang điểm đại học New Zealand, thang điểm NCEA (được sử dụng ở trường trung học New Zealand), thang điểm Nhật Bản, thang điểm Ấn Độ và thang điểm Úc. Điều quan trọng là học sinh phải nhận thức được thang điểm cụ thể mà trường học hoặc hệ thống giáo dục của họ đang sử dụng để tính điểm trung bình chính xác.

Cách tính điểm trung bình?

Để tính điểm trung bình của bạn, bạn sẽ cần cộng tổng số điểm bạn đã đạt được và chia số đó cho tổng số giờ tín dụng bạn đã thực hiện.

Để xác định tổng số điểm bạn đã kiếm được, bạn sẽ cần nhân số giờ tín dụng cho mỗi lớp với giá trị điểm cho điểm bạn nhận được trong lớp đó. Ví dụ: nếu bạn nhận được điểm A trong lớp 3 giờ tín chỉ, bạn sẽ kiếm được 12 điểm vì điểm A có giá trị 4 điểm và bạn đã kiếm được 3 giờ tín chỉ cho lớp đó. Nếu bạn nhận được điểm B trong lớp 4 giờ tín chỉ, bạn sẽ kiếm được 12 điểm vì điểm B có giá trị 3 điểm và bạn kiếm được 4 giờ tín chỉ cho lớp đó.

Khi bạn đã xác định được tổng số điểm bạn đã kiếm được, bạn có thể chia số đó cho tổng số giờ tín dụng bạn đã thực hiện để tính điểm trung bình của mình. Ví dụ: nếu bạn đã kiếm được tổng cộng 24 điểm và đã học 12 giờ tín chỉ, điểm trung bình của bạn sẽ là 2,0 vì 24 điểm chia cho 12 giờ tín chỉ bằng 2,0.

Điều quan trọng cần lưu ý là các trường học và hệ thống giáo dục khác nhau có thể sử dụng các giá trị điểm lớp và thang điểm GPA khác nhau, vì vậy điều quan trọng là phải biết thang điểm và giá trị cụ thể được sử dụng để tính toán chính xác điểm trung bình của bạn.

Reference this content, page, or tool as:

"Công cụ tính điểm trung bình (GPA)" at https://miniwebtool.com/vi/gpa-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/