×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

máy tính phân số thập phân

tử số:
mẫu số:

Giới thiệu về máy tính phân số thập phân

Máy tính Phân số thành Số thập phân được sử dụng để chuyển đổi phân số thành số thập phân.

Số thập phân thường dễ sắp xếp, làm tròn, cộng và trừ hơn so với phân số. Vì những lý do này, việc tìm số thập phân bằng một phân số đã cho thường rất hữu ích. Để chuyển đổi một phân số thành số thập phân, hãy chia tử số cho mẫu số, sau đó làm tròn đến độ chính xác mong muốn.