×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

kalkulator tętna maksymalnego

wiek: wiek

O kalkulator tętna maksymalnego

Kalkulator maksymalnego tętna służy do oszacowania maksymalnego tętna danej osoby, czyli najwyższego tętna, jakie dana osoba może bezpiecznie osiągnąć poprzez stres związany z ćwiczeniami i jest zależne od wieku.

formuła

Obliczenie maksymalnego tętna opiera się na następującym wzorze, który jest najczęściej używanym wzorem do szacowania maksymalnego tętna danej osoby:

Maksymalne tętno = 220 - Wiek