Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

kalkulator tętna maksymalnego

Oszacuj osobiste maksymalne tętno.

kalkulator tętna maksymalnego
wiek: wiek

Embed kalkulator tętna maksymalnego Widget

O kalkulator tętna maksymalnego

Kalkulator maksymalnego tętna służy do oszacowania maksymalnego tętna danej osoby, czyli najwyższego tętna, jakie dana osoba może bezpiecznie osiągnąć poprzez stres związany z ćwiczeniami i jest zależne od wieku.

formuła

Obliczenie maksymalnego tętna opiera się na następującym wzorze, który jest najczęściej używanym wzorem do szacowania maksymalnego tętna danej osoby:

Maksymalne tętno = 220 - Wiek

Reference this content, page, or tool as:

"kalkulator tętna maksymalnego" at https://miniwebtool.com/pl/max-heart-rate-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Inne powiązane narzędzia:

Kalkulator docelowego tętna