Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Thêm
 

máy tính WHtR

Tính tỷ lệ giữa vòng eo và chiều cao của bạn.

máy tính WHtR
Nhập số đo vòng eo và chiều cao của bạn để tính số đo vòng eo của bạn:
Vui lòng sử dụng các đơn vị đo lường giống nhau.
giới tính:
số đo vòng eo của bạn là bao nhiêu:
Chiều cao của bạn là bao nhiêu?

Embed máy tính WHtR Widget

Giới thiệu về máy tính WHtR

Máy tính WHtR được sử dụng để tính toán tỷ lệ vòng eo trên chiều cao của bạn và để giúp bạn xác định xem WHtR của bạn có nằm trong phạm vi khỏe mạnh hay không.

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính WHtR" at https://miniwebtool.com/vi/whtr-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/