×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

máy tính BSA

Chiều cao: inch
trọng lượng: lb
công thức để sử dụng:

Giới thiệu về máy tính BSA

Máy tính BSA được sử dụng để tính toán BSA (diện tích bề mặt cơ thể) của cơ thể dựa trên chiều cao và cân nặng bằng cách sử dụng một trong năm công thức ước tính khác nhau.

Các công cụ liên quan khác: