Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

máy tính hình chữ nhật

Tính diện tích, chu vi và đường chéo của hình chữ nhật.

máy tính hình chữ nhật
bề rộng:
Dài:

Embed máy tính hình chữ nhật Widget

Giới thiệu về máy tính hình chữ nhật

Máy tính hình chữ nhật được sử dụng để tính diện tích, chu vi và đường chéo của một hình chữ nhật.

hình chữ nhật

Trong hình học, hình chữ nhật là bất kỳ tứ giác nào có tất cả bốn góc trong đo bằng 90° (góc vuông).

công thức

Dưới đây là các công thức tính diện tích, chu vi và đường chéo của hình chữ nhật có cạnh là chiều rộng a và chiều dài b:

Chu vi của hình chữ nhật

P = 2(a + b)

diện tích hình chữ nhật

A = ab

đường chéo của hình chữ nhật

d =√2 + B 2

Trong:
a, b = chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật
P = chu vi hình chữ nhật
A = diện tích hình chữ nhật
D = Đường chéo của hình chữ nhật

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính hình chữ nhật" at https://miniwebtool.com/vi/rectangle-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.