×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Máy tính diện tích bề mặt hình nón (Độ chính xác cao)

hình nón

bán kính:
Chiều cao:
Độ chính xác:

Giới thiệu về Máy tính diện tích bề mặt hình nón (Độ chính xác cao)

Máy tính diện tích bề mặt hình nón được sử dụng để giúp bạn tìm diện tích hình nón (Từng bước một).

Công thức diện tích bề mặt hình nón

Sau đây là công thức tính diện tích xung quanh của hình nón:

1. Diện tích mặt bên của hình nón

Diện tích bề mặt bên của một công thức hình nón

2. Diện tích đáy của hình nón

Diện tích cơ bản của công thức hình nón

3. Diện tích toàn phần của hình nón

Công thức diện tích bề mặt hình nón

Trong:
A = diện tích bề mặt của hình nón
π= 3.141592654
r = bán kính
h = chiều cao