Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

kalkulator prostokątny

Oblicz pole, obwód i przekątną prostokąta.

kalkulator prostokątny
szerokość:
długie:

Embed kalkulator prostokątny Widget

O kalkulator prostokątny

Kalkulator prostokąta służy do obliczania pola powierzchni, obwodu i przekątnej prostokąta.

prostokąt

W geometrii prostokąt to dowolny czworokąt, którego wszystkie cztery kąty wewnętrzne mają miarę 90° (kąty proste).

formuła

Oto wzory do obliczania pola powierzchni, obwodu i przekątnej prostokąta, którego boki mają szerokość a i długość b:

Obwód prostokąta

P = 2(a + b)

prostokątny obszar

A = ab

przekątna prostokąta

d =√2 + B 2

w:
a,b = szerokość i długość prostokąta
P = obwód prostokąta
A = prostokątny obszar
D = przekątna prostokąta

Reference this content, page, or tool as:

"kalkulator prostokątny" at https://miniwebtool.com/pl/rectangle-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.