×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

máy tính độ dốc

Nhập hai điểm (x1 ,y 1) và (x2 ,y 2 ):
x1:
y1:
x2:
y2:

Giới thiệu về máy tính độ dốc

Công cụ tính độ dốc được sử dụng để giúp bạn tìm độ dốc của một đường thẳng qua hai điểm (Từng bước một).

dốc

Trong toán học, độ dốc của một đường mô tả độ dốc, độ nghiêng hoặc độ dốc của nó. Giá trị độ dốc lớn hơn biểu thị độ dốc lớn hơn. Nó còn được gọi là độ dốc của dòng.

công thức độ dốc

Qua hai điểm bất kỳ (x1 ,y 1) và (x2 ,y 2) Hệ số góc của đường thẳngmđược đưa ra bởi:

công thức độ dốc