×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

máy tính hình tròn

Điền 1 biến vào ô bất kỳ để tính 3 ẩn số còn lại:
bán kính:
đường kính:
tuần:
diện tích:

Giới thiệu về máy tính hình tròn

Máy tính hình tròn được sử dụng để tính diện tích, chu vi, đường kính hoặc bán kính của hình tròn. Với bất kỳ một biến nào của hình tròn, bạn có thể tính được 3 ẩn số còn lại.

công thức

Sau đây là bán kính củarCác công thức tính diện tích, chu vi, đường kính hình tròn:

đường kính vòng tròn

d = 2r

đường tròn

C =2πr=πd

một khu vực vòng tròn

A =πR2

Trong:
A = diện tích hình tròn
C = Chu vi
d = đường kính của vòng tròn
r = bán kính của vòng tròn
π= 3.141592654