×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Máy tính lạm phát của Hoa Kỳ

Sức mua của $ tính bằng được quy đổi thành số tiền tính bằng

Giới thiệu về Máy tính lạm phát của Hoa Kỳ

Công cụ tính lạm phát của Hoa Kỳ sử dụng dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) do chính phủ Hoa Kỳ cung cấp để đo sức mua của đồng đô la Mỹ theo thời gian.