Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Thêm
 

máy tính tiền gửi cố định

Tính lãi tiền gửi cố định và số tiền đáo hạn.

máy tính tiền gửi cố định
Số tiền gửi:
Giai đoạn:
lãi suất hàng năm: %
tần suất quan tâm:

Embed máy tính tiền gửi cố định Widget

Giới thiệu về máy tính tiền gửi cố định

Tiền gửi cố định Máy tính được sử dụng để tính lãi suất và số tiền đáo hạn trên các khoản tiền gửi cố định.

tiền gửi cố định là gì

Tiền gửi cố định (thường được viết tắt là FD) do các ngân hàng và công ty cung cấp là số tiền cố định được gửi vào tài khoản tiết kiệm trong một khoảng thời gian, mang lại cho bạn mức lãi suất cố định. Tiền lãi có thể được trả hàng tháng, hàng quý, nửa năm hoặc hàng năm. Đây là một cách tuyệt vời để kiếm được nhiều tiền lãi hơn từ khoản tiết kiệm của bạn so với tài khoản tiết kiệm thông thường.

Tính toán tiền gửi cố định

Dưới đây là công thức để tính một khoản tiền gửi cố định không có lãi suất kép:

A = P(1 + rt)

Trong:
A = số tiền cuối cùng
P = số tiền gửi (đầu tư ban đầu)
r = lãi suất danh nghĩa hàng năm
t = số năm

Sau đây là công thức tính lãi kép có kỳ hạn để tính tiền gửi có kỳ hạn:

A = P×(1 + r / n) nt

Trong:
A = số tiền cuối cùng
P = số tiền gửi (đầu tư ban đầu)
r = lãi suất danh nghĩa hàng năm
t = số năm
n = số kỳ tính lãi kép mỗi năm (ví dụ: 12 kỳ tính lãi kép mỗi tháng)

Sau đây là công thức tính tiền gửi có kỳ hạn lãi kép liên tục:

A = P×e rt

Trong:
A = số tiền cuối cùng
P = số tiền gửi (đầu tư ban đầu)
r = lãi suất danh nghĩa hàng năm
t = số năm

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính tiền gửi cố định" at https://miniwebtool.com/vi/fixed-deposit-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/