Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

máy tính chứng chỉ tiền gửi

Tính lãi tiền gửi cố định và số tiền đáo hạn.

máy tính chứng chỉ tiền gửi
ký quỹ ban đầu:
mặt trăng: tháng
lãi suất hàng năm: %
tổ hợp:

Embed máy tính chứng chỉ tiền gửi Widget

Giới thiệu về máy tính chứng chỉ tiền gửi

Máy tính CD được sử dụng để tính tiền lãi trên đĩa CD.

chứng chỉ tiền gửi lớn là gì

Chứng chỉ tiền gửi (viết tắt là CD) là tiền gửi có kỳ hạn và là một sản phẩm tài chính thường được các ngân hàng, tổ chức tiết kiệm và công đoàn tín dụng cung cấp cho người tiêu dùng Hoa Kỳ. Đĩa CD khác với tài khoản tiết kiệm vì đĩa CD có thời hạn cố định cụ thể và lãi suất cố định. Mục đích của CD là giữ nó đến ngày đáo hạn, tại thời điểm đó, tiền có thể được rút ra với lãi suất tích lũy.

Tính toán chứng chỉ tiền gửi

Sau đây là công thức tính lãi kép định kỳ của chứng chỉ tiền gửi mệnh giá lớn:

A = P×(1 + r / n) nt

Trong:
A = số dư cuối kỳ
P = số tiền gửi ban đầu
r = lãi suất danh nghĩa hàng năm
t = số năm
n = số kỳ tính lãi kép mỗi năm (ví dụ: 12 kỳ tính lãi kép mỗi tháng)

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính chứng chỉ tiền gửi" at https://miniwebtool.com/vi/certificate-of-deposit-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/