×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

NÓ LÀ một chiếc máy tính

Để tính toán ERA, hãy nhập thông tin sau:
Nếu bạn cần nhập một phần hiệp, .3333 là một phần ba hiệp, .6666 là hai phần ba, v.v.
Tổng KỶ NGUYÊN:
Số lượt chơi được ném:

Giới thiệu về NÓ LÀ một chiếc máy tính

Máy tính ERA được sử dụng để tính toán ERA (Tỷ lệ chạy kiếm được) được sử dụng trong thống kê bóng chày.

thời đại định nghĩa

Trong số liệu thống kê về bóng chày, ERA kiếm được là một trong những số liệu thống kê ném bóng nổi tiếng và thể hiện số lần chạy trung bình mà một vận động viên ném bóng có được trong chín hiệp. Nó được xác định bằng cách chia tổng số ERA ném bóng được phép cho tổng số lần ném bóng cho chín.

Công thức tính ERA

ERA được tính theo công thức sau:

ERA = 9 x ERA / Lượt chơi đã chuyển

thí dụ

Ví dụ: một người ném bóng cho phép 3 lần chạy kiếm được trong 7 hiệp sẽ có ERA 3,86 (9 x 3/7).