×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

máy tính ném bóng

ném bóng:
Số lượng sân:

Giới thiệu về máy tính ném bóng

Máy tính tỷ lệ ném bóng được sử dụng để tính toán tỷ lệ ném bóng được sử dụng trong thống kê bóng chày.

định nghĩa tỷ lệ phần trăm ném bóng

Trong thống kê bóng chày, tỷ lệ bàn thắng trên sân (viết tắt là FG%) là tỷ lệ đạt được mục tiêu.

công thức tính tỷ lệ phần trăm cao độ

Phần trăm quảng cáo chiêu hàng được tính như sau:

FG% = Số lần ném bóng / Số lần ném bóng