Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

máy tính đánh bóng chày

Tính trung bình đánh bóng chày.

máy tính đánh bóng chày
tổng số lần truy cập:
Tổng số lần đánh dơi: Không tính sự hy sinh, đi bộ hoặc ném bóng

Embed máy tính đánh bóng chày Widget

Giới thiệu về máy tính đánh bóng chày

Máy tính trung bình đánh bóng chày được sử dụng để tính toán trung bình đánh bóng, một trong những số liệu thống kê quan trọng nhất mà bóng chày sử dụng để đo hiệu suất của một người đánh bóng chày.

trung bình đánh bóng

Trung bình đánh bóng chày là thước đo tiêu chuẩn được sử dụng để so sánh những người nổi tiếng kể từ những ngày đầu của bóng chày chuyên nghiệp. Nó được tính bằng cách chia số lần đánh cho số lần chính thức của các con dơi và được biểu thị bằng ba chữ số, chính xác đến ba vị trí.

công thức

Trung bình đánh bóng được tính như sau:

trung bình đánh bóng = tổng số gậy / tổng số gậy

Ví dụ: nếu một cầu thủ có 200 cú đánh bóng và có 70 cú đánh, thì mức trung bình đánh bóng chày của anh ta là 70/200 = 0,350.

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính đánh bóng chày" at https://miniwebtool.com/vi/batting-average-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Các công cụ liên quan khác:

chạy nhà với máy tính tỷ lệ dơi