Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

TO BYŁ komputer

Oblicz średni wynik meczu baseballowego.

TO BYŁ komputer
Aby obliczyć ERA, wprowadź następujące dane:
Jeśli musisz wprowadzić częściowe inningi, 0,3333 to jedna trzecia inningu, 0,6666 to dwie trzecie itd.
Razem ERA:
Liczba rozstawionych inningów:

Embed TO BYŁ komputer Widget

O TO BYŁ komputer

Kalkulator ERA służy do obliczania ERA (Earned Run Rate) używanego w statystykach baseballu.

Definicja ERA

W statystykach bejsbolu uzyskana ERA jest jedną z dobrze znanych statystyk narzutów i reprezentuje średnią liczbę biegów, które miotacz uzyskuje w ciągu dziewięciu inningów. Określa się ją, dzieląc łączną ERA pitchingu przez całkowitą liczbę pitchingów przez dziewięć.

Formuła obliczania ERA

ERA jest obliczana przy użyciu następującego wzoru:

ERA = 9 x ERA/Innings rozstawiony

przykład

Na przykład miotacz, który pozwoliłby na 3 zdobyte przebiegi w 7 rundach, miałby ERA 3,86 (9 x 3/7).

Reference this content, page, or tool as:

"TO BYŁ komputer" at https://miniwebtool.com/pl/era-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/