Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

máy tính số dơi

Đếm số lần đánh bóng chày.

máy tính số dơi
Số đĩa đơn::
Số lần nhân đôi::
Số bộ ba::
Số lần về nhà:

Embed máy tính số dơi Widget

Giới thiệu về máy tính số dơi

Máy tính đánh bóng cơ sở được sử dụng để tính tổng cơ sở, là số cơ sở mà người chơi kiếm được trong thống kê bóng chày.

công thức

Máy tính Tổng số cơ sở được sử dụng để tính toán tổng số cơ sở, trong đó đề cập đến số cơ sở mà một người chơi đã đạt được với các cú đánh trong thống kê bóng chày.

TB = 1B + 2×2B + 3×3B + 4×HR

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính số dơi" at https://miniwebtool.com/vi/total-bases-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/