Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

trên máy tính tỷ lệ phần trăm cơ sở

Tính tỷ lệ phần trăm trên cơ sở (OBP).

trên máy tính tỷ lệ phần trăm cơ sở
lượt truy cập:
Căn cứ vào quả bóng (Đi bộ):
chạm:
Ghi bàn:
hy sinh ngớ ngẩn:

Embed trên máy tính tỷ lệ phần trăm cơ sở Widget

Giới thiệu về trên máy tính tỷ lệ phần trăm cơ sở

Máy tính Tỷ lệ phần trăm Trên cơ sở (Máy tính OBP) được sử dụng để tính Tỷ lệ Phần trăm Trên Cơ sở (viết tắt là OBP).

Trên định nghĩa phần trăm cơ bản

Trong số liệu thống kê về bóng chày, tỷ lệ phần trăm trên cơ sở (OBP) đo tần suất một người đánh bóng tiếp cận cơ sở, không bao gồm lỗi đánh bóng, lượt chọn của tiền vệ, ba lần bị rơi/không bị thương, các lần cản phá của người đánh bóng hoặc người bắt bóng vì bất kỳ lý do nào khác ngoài sự can thiệp. Tỷ lệ trúng đôi khi được gọi là tỷ lệ trúng trung bình vì số liệu thống kê hiếm khi được biểu thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm thực.

Trên công thức tính tỷ lệ phần trăm cơ sở

Tỷ lệ phần trăm trên cơ sở được tính theo công thức sau, trong đó H là Lượt truy cập, BB là Cơ sở trên đường bóng (Đi bộ), HBP là Đường trên sân, AB là Tại dơi và SF là Ruồi hy sinh.

OBP =(H + BB + HBP)/(AB + BB + HBP + SF)

Reference this content, page, or tool as:

"trên máy tính tỷ lệ phần trăm cơ sở" at https://miniwebtool.com/vi/on-base-percentage-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

Các công cụ liên quan khác:

máy tính ném bóng