Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Dodaj
 

Kalkulator obwodu elipsy

Oblicz obwód elipsy.

Kalkulator obwodu elipsy

owalny

Długość półosi wielkiej (a)::
Długość półosi małej (b)::

Embed Kalkulator obwodu elipsy Widget

O Kalkulator obwodu elipsy

Kalkulator obwodu elipsy służy do obliczania przybliżonego obwodu elipsy.

owalny

W geometrii elipsa jest regularnym kształtem elipsy śledzonym przez punkt poruszający się w płaszczyźnie w taki sposób, że suma jego odległości od pozostałych dwóch punktów (punktu ogniskowego) jest stała, lub gdy stożek jest przecięty pochyloną płaszczyzną, co powoduje a Bazy przecinają się.

formuła

Nie ma prostej formuły o wysokiej precyzji do obliczania obwodu elipsy. Poniżej znajduje się przybliżony wzór do obliczania obwodu elipsy używany w tym kalkulatorze:

Wzór obwodu elipsy

w:
a = długość wielkiej półosi elipsy
b = długość półosi małej elipsy
π= 3.141592654

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator obwodu elipsy" at https://miniwebtool.com/pl/ellipse-circumference-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.

Inne powiązane narzędzia:

kalkulator powierzchni koła Kalkulator kołowy