Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Kalkulator certyfikatu depozytowego

Oblicz stałe oprocentowanie depozytu i kwotę zapadalności.

Kalkulator certyfikatu depozytowego
margines początkowy:
księżyc: miesiąc
roczna stopa procentowa: %
złożony:

Embed Kalkulator certyfikatu depozytowego Widget

O Kalkulator certyfikatu depozytowego

Kalkulator CD służy do obliczania odsetek od płyt CD.

Co to jest duże świadectwo depozytowe

Certyfikat depozytowy (w skrócie CD) jest lokatą terminową i jest produktem finansowym powszechnie oferowanym konsumentom w USA przez banki, instytucje oszczędnościowe i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Płyty CD różnią się od kont oszczędnościowych, ponieważ płyty CD mają określone stałe i stałe oprocentowanie. Celem CD jest utrzymanie go do terminu zapadalności, w którym to momencie środki mogą zostać wypłacone wraz z narosłymi odsetkami.

Obliczanie certyfikatów depozytowych

Poniżej przedstawiono wzór na okresowe składane naliczanie certyfikatów depozytowych dużych nominałów:

A = P×(1 + r / n) nt

w:
A = saldo zamknięcia
P = początkowa kwota depozytu
r = roczna nominalna stopa procentowa
t = liczba lat
n = liczba okresów kapitalizacji w roku (np. 12 kapitalizacji miesięcznie)

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator certyfikatu depozytowego" at https://miniwebtool.com/pl/certificate-of-deposit-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/