×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

máy tính khu vực ngành

khu vực

bán kính:
Góc (độ): bằng cấp

Giới thiệu về máy tính khu vực ngành

Máy tính diện tích cung được sử dụng để giúp bạn tìm diện tích của một cung tròn.

công thức

Sau đây là công thức tính diện tích của một khu vực:

Công thức diện tích ngành

Trong:
A = diện tích của ngành
π= 3.141592654
r = bán kính của vòng tròn
θ = góc ở tâm tính bằng độ