×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Phạm vi trọng lượng khỏe mạnh của tôi là gì?

giới tính:
cao: feet inch

Giới thiệu về Phạm vi trọng lượng khỏe mạnh của tôi là gì?

máy tính này được sử dụng để xác định cân nặng của bạn dựa trên chiều cao và giới tính của bạn. Người lớn từ 20 tuổi trở lên sử dụng máy tính này.