Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

Tôi có bị thiếu cân không?

Tìm hiểu xem bạn có bị thiếu cân hay không.

Tôi có bị thiếu cân không?
Nhập chiều cao và cân nặng của bạn:
Chiều cao: Bàn Chân
inch
trọng lượng: lb

Embed Tôi có bị thiếu cân không? Widget

Giới thiệu về Tôi có bị thiếu cân không?

máy tính này được sử dụng để tính chỉ số BMI (Số mũ khối lượng cơ thể) của bạn và để xác định xem bạn có bị thiếu cân hay không. Người lớn từ 20 tuổi trở lên sử dụng máy tính này.

Reference this content, page, or tool as:

"Tôi có bị thiếu cân không?" at https://miniwebtool.com/vi/am-i-underweight/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/