×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Tôi nặng bao nhiêu là vừa?

Nhập chiều cao của bạn:
Chiều cao: feet inch

Giới thiệu về Tôi nặng bao nhiêu là vừa?

Tôi nên cân nặng bao nhiêu là một công cụ giúp bạn tìm ra cân nặng và phạm vi cân nặng hợp lý cho những người có chiều cao nhất dựa trên chỉ số BMI (Số mũ khối lượng cơ thể). Người lớn từ 20 tuổi trở lên sử dụng máy tính này.