×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Máy tính tỷ lệ eo hông

Nhập số đo vòng hông và eo của bạn:
Vui lòng sử dụng các đơn vị đo lường giống nhau.
số đo vòng eo của bạn là bao nhiêu: Đo vòng eo của bạn tại điểm hẹp nhất
Kích thước vòng hông của bạn là bao nhiêu? Đo hông của bạn tại điểm rộng nhất của họ

Giới thiệu về Máy tính tỷ lệ eo hông

Máy tính tỷ lệ eo-hông được sử dụng để tính tỷ lệ eo-hông của bạn.