×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

ฉันควรมีน้ำหนักเท่าไหร่?

ใส่ความสูงของคุณ:
ความสูง: ฟุต นิ้ว

เกี่ยวกับ ฉันควรมีน้ำหนักเท่าไหร่?

ฉันควรชั่งน้ำหนักเท่าไรเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณทราบน้ำหนักและช่วงน้ำหนักที่ดีต่อสุขภาพสำหรับผู้ที่มีส่วนสูงโดยพิจารณาจากค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Exponent) ผู้ใหญ่อายุ 20 ปีขึ้นไปใช้เครื่องคิดเลขนี้

เครื่องมือทั่วไป