×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

Máy tính độ dài chu kỳ kinh nguyệt

Nhập ngày đầu tiên của hai kỳ kinh cuối cùng của bạn:

Giới thiệu về Máy tính độ dài chu kỳ kinh nguyệt

Máy tính độ dài chu kỳ kinh nguyệt được sử dụng để tính độ dài chu kỳ kinh nguyệt của bạn dựa trên những ngày đầu tiên của hai kỳ kinh cuối cùng của bạn.

Nhiều người nghĩ rằng chu kỳ kinh nguyệt trung bình diễn ra trong 28 ngày, nhưng một nghiên cứu lớn với hơn 30.000 chu kỳ từ hơn 2.300 phụ nữ cho thấy độ dài chu kỳ trung bình là 29,1 ngày. Một chu kỳ kinh nguyệt bình thường là 25 đến 35 ngày. Phụ nữ dưới 25 tuổi có sự thay đổi lớn nhất về độ dài chu kỳ kinh nguyệt, và thấp nhất, tức là đều đặn nhất, ở độ tuổi từ 35 đến 39. Sau đó, sự thay đổi ở phụ nữ từ 40 đến 44 tuổi tăng nhẹ.