×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

máy tính thụ tinh

Vui lòng nhập thông tin chu kỳ kinh nguyệt của bạn dưới đây:
ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng của bạn:
số ngày trong chu kỳ kinh nguyệt:
độ dài của giai đoạn hoàng thể: Nếu bạn không chắc chắn, hãy để mặc định

Giới thiệu về máy tính thụ tinh

Máy tính thụ tinh được sử dụng để tìm thời kỳ thụ tinh tốt nhất của bạn (ngày rụng trứng) và cũng tính ngày sinh ước tính của con bạn nếu bạn mang thai trong chu kỳ này, dựa trên ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng, số ngày thông thường và độ dài của giai đoạn hoàng thể của bạn.

Các công cụ liên quan khác: