×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

máy tính rụng trứng

Vui lòng nhập thông tin chu kỳ kinh nguyệt của bạn dưới đây:
ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng của bạn:
số ngày trong chu kỳ kinh nguyệt:
độ dài của giai đoạn hoàng thể:

Giới thiệu về máy tính rụng trứng

Máy tính rụng trứng và thụ tinh này được sử dụng để ước tính ngày rụng trứng của bạn, cho bạn biết ngày tốt nhất để cố gắng thụ thai và cho bạn biết ngày sinh có khả năng sinh con của bạn.