×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

dự đoán rụng trứng

Vui lòng nhập thông tin chu kỳ kinh nguyệt của bạn dưới đây:
ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng của bạn:
số ngày trong chu kỳ kinh nguyệt:
độ dài của giai đoạn hoàng thể: Nếu không biết thì để mặc định

Giới thiệu về dự đoán rụng trứng

Dựa vào ngày đầu tiên của chu kỳ kinh cuối cùng, độ dài bình thường của chu kỳ kinh nguyệt và độ dài của giai đoạn hoàng thể, công cụ dự đoán rụng trứng sẽ dự đoán thời kỳ thụ tinh tốt nhất của bạn và tính toán ngày sinh gần đúng của em bé nếu bạn thụ thai trong chu kỳ này.

Các công cụ liên quan khác: