×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

máy tính ngày thụ thai

Vui lòng nhập thông tin chu kỳ kinh nguyệt của bạn dưới đây:
ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng của bạn:
số ngày trong chu kỳ kinh nguyệt:
độ dài của giai đoạn hoàng thể: Nếu bạn không biết cách chọn, vui lòng để giá trị mặc định

Giới thiệu về máy tính ngày thụ thai

Máy tính ngày thụ thai được sử dụng để ước tính ngày thụ thai của bạn, cho bạn biết khi nào bạn có thể mang thai và cho bạn biết khi nào em bé của bạn có khả năng được sinh ra.