×
EVEN THE mini TOOLS CAN EMPOWER PEOPLE TO DO GREAT THINGS.

kalkulator logarytmiczny

Wprowadź x i b, aby obliczyć logb x:
liczba (x):
podstawa (b): 2, e, 10 itd.

O kalkulator logarytmiczny

Kalkulator logarytmiczny służy do obliczania logarytmu logarytmicznego podstawy b i liczby xb x。

logarytm

Logarytm liczby x względem podstawy b jest wykładnikiem, o który należy podnieść b, aby otrzymać x. Innymi słowy, logarytm z y do podstawy b jest rozwiązaniem y następującego równania:

b y = x

Dla dowolnych x i b istnieją:

x = log b b x

podstawa b = 10logarytmnazywalogarytm wspólny, ma wiele zastosowań w nauce i inżynierii.Naturalny logarytmma stałąe(w przybliżeniu równa 2.718281828) jako jego podstawa.logarytm binarnyUżywa podstawy b=2 i jest widoczny w informatyce.