Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Add Extension
 

kalkulator logarytmiczny

Oblicza logarytm o podstawie b liczby x.

kalkulator logarytmiczny
Wprowadź x i b, aby obliczyć logb x:
liczba (x):
podstawa (b): 2, e, 10 itd.

Embed kalkulator logarytmiczny Widget

O kalkulator logarytmiczny

Kalkulator logarytmiczny służy do obliczania logarytmu logarytmicznego podstawy b i liczby xb x。

logarytm

Logarytm liczby x względem podstawy b jest wykładnikiem, o który należy podnieść b, aby otrzymać x. Innymi słowy, logarytm z y do podstawy b jest rozwiązaniem y następującego równania:

b y = x

Dla dowolnych x i b istnieją:

x = log b b x

podstawa b = 10logarytmnazywalogarytm wspólny, ma wiele zastosowań w nauce i inżynierii.Naturalny logarytmma stałąe(w przybliżeniu równa 2.718281828) jako jego podstawa.logarytm binarnyUżywa podstawy b=2 i jest widoczny w informatyce.

Reference this content, page, or tool as:

"kalkulator logarytmiczny" at https://miniwebtool.com/pl/log-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.