Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Dodaj
 

Kalkulator średniej ocen (GPA).

Znajdź swoją średnią ocen (GPA) na podstawie liczby otrzymanych ocen.

Kalkulator średniej ocen (GPA).

Wpisz poniżej liczbę ocen

Embed Kalkulator średniej ocen (GPA). Widget

O Kalkulator średniej ocen (GPA).

Kalkulator średniej ocen (GPA) to narzędzie, które ułatwia obliczenie średniej ocen ucznia na podstawie ocen uzyskanych na studiach lub kursach w szkole średniej. Kalkulator GPA może być pomocnym narzędziem dla uczniów do śledzenia ich postępów w nauce i upewniania się, że są na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów. Regularnie obliczając swój GPA, uczniowie mogą zidentyfikować obszary, w których mogą potrzebować poprawy i pracować nad utrzymaniem lub poprawą ogólnych wyników w nauce.

Co to jest średnia ocen (GPA)?

Średnia ocen (GPA) to miara wyników w nauce ucznia, która jest powszechnie stosowana przez szkoły średnie, uczelnie i uniwersytety w celu określenia uprawnień ucznia do określonych programów lub stypendiów. GPA oblicza się, dzieląc całkowitą liczbę zdobytych punktów przez całkowitą liczbę godzin kredytowych. Innymi słowy, jest to sposób mierzenia, jak dobrze student radził sobie na swoich kursach na podstawie otrzymanych ocen.

Skale GPA

Istnieje kilka różnych skal GPA, które mogą być używane przez różne szkoły lub systemy edukacyjne. Niektóre popularne skale GPA obejmują amerykańską skalę uniwersytecką, nowozelandzką skalę uniwersytecką, skalę NCEA (stosowaną w nowozelandzkiej szkole średniej), skalę japońską, skalę indyjską i skalę australijską. Ważne jest, aby uczniowie byli świadomi konkretnej skali stosowanej w ich szkole lub systemie edukacyjnym w celu dokładnego obliczenia ich GPA.

Jak obliczyć GPA?

Aby obliczyć GPA, musisz dodać całkowitą liczbę zdobytych punktów i podzielić tę liczbę przez całkowitą liczbę godzin kredytowych, które wziąłeś.

Aby określić całkowitą liczbę zdobytych punktów, musisz pomnożyć liczbę godzin kredytowych dla każdej klasy przez wartość punktów za ocenę, którą otrzymałeś na tych zajęciach. Na przykład, jeśli uzyskałeś ocenę A na zajęciach trwających 3 godziny kredytowe, zdobyłbyś 12 punktów, ponieważ ocena A jest warta 4 punkty, a za te zajęcia zarobiłeś 3 godziny kredytowe. Jeśli uzyskałeś ocenę B na zajęciach trwających 4 godziny kredytowe, zdobyłbyś 12 punktów, ponieważ ocena B jest warta 3 punkty, a za te zajęcia zarobiłeś 4 godziny kredytowe.

Po ustaleniu całkowitej liczby zdobytych punktów, możesz podzielić tę liczbę przez całkowitą liczbę godzin kredytowych, które wykorzystałeś do obliczenia GPA. Na przykład, jeśli zdobyłeś łącznie 24 punkty oceny i wziąłeś 12 godzin kredytowych, Twój GPA wyniósłby 2,0, ponieważ 24 punkty oceny podzielone przez 12 godzin kredytowych równa się 2,0.

Ważne jest, aby pamiętać, że różne szkoły i systemy edukacyjne mogą stosować różne wartości punktowe i skale GPA, dlatego ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z konkretnej skali i wartości używanych w celu dokładnego obliczenia GPA.

Reference this content, page, or tool as:

"Kalkulator średniej ocen (GPA)." at https://miniwebtool.com/pl/gpa-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/