Even The mini Tools Can Empower People to Do Great Things.
Thêm
 

máy tính trình tự hình học (Độ chính xác cao)

Tính tổng của số hạng thứ n và n số hạng đầu tiên của một dãy hình học.

máy tính trình tự hình học (Độ chính xác cao)
mục đầu tiên của chuỗi(a1):
Tỷ lệ thông thường (r):
nhập n:
Độ chính xác:

Embed máy tính trình tự hình học (Độ chính xác cao) Widget

Giới thiệu về máy tính trình tự hình học (Độ chính xác cao)

Máy tính dãy hình học được sử dụng để tính tổng của số hạng thứ n và n số hạng đầu tiên của dãy hình học (Từng bước một).

trình tự hình học

Trong toán học, một dãy hình học (còn được gọi là một cấp số nhân) là một dãy số trong đó mỗi số hạng sau số hạng đầu tiên được tìm thấy bằng cách nhân số hạng trước đó với một số khác 0 cố định được gọi là tỷ lệ chung. Tổng các số trong một cấp số nhân còn được gọi là một cấp số nhân.

Nếu số hạng ban đầu của dãy hình học là1và tỷ lệ công khai làr, thì số hạng thứ n của dãy được cho bởi:

a n = a 1 r n-1

Reference this content, page, or tool as:

"máy tính trình tự hình học (Độ chính xác cao)" at https://miniwebtool.com/vi/geometric-sequence-calculator/ from miniwebtool, https://miniwebtool.com/

You can also try our new AI Math Solver to solve your math problems through natural language question and answer.

Các công cụ liên quan khác:

máy tính dãy số học (Độ chính xác cao)